Sholawat merupakan amalan yang senantiasa dilantunkan oleh umat Islam untuk wujud sanjungan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam. Di antara golongan sholawat yang populer adalah Salawat Busyro.Sholawat Al-Busiri adalah pujian yang dihasilkan oleh Imam Al-Busiri, seorang penyair terkemuka dari zaman dahulu. Doa ini terkenal … Read More